Raspberry Pi 2

Raspberry Pi 2

czwartek, 31 marca 2016

Przekazywanie danych ADS-B na Flight Radar 24

W poprzednim poście opisałem jak uruchomić własny radar ADS-B na Rpi, odebrane dane z nadajników ADS-B w samolotach możemy przekazywać na stronę Flight Radar 24 i dzięki temu mamy dostęp do konta Premium. Strona jest dostępna pod adresem -> Link

Aby zainstalować FR24 na RPi wydajemy polecenie:

sudo bash -c "$(wget -O - http://repo.feed.flightradar24.com/install_fr24_rpi.sh)"

Teraz wpisujemy kolejno:

1) adres emial
2) sharing key (jeśli go nie mamy zostawiamy puste)
3) następnie pyta czy używać MLAT, wpisujemy YES
4) podajemy długość i szerokość geograficzną, uzyskamy ja na mapach google
5) podajemy wysokość nad poziomem morza w stopach, znajdziemy ja na stronie -> Link Wystarczy wpisać adres naszej lokalizacji, w moim przypadku jest to 610 feet
6) podajemy rodzaj odbiornika, wybieramy AVR Compatible nr 5
7) rodzaj połączenia internetowego 1- Network connection
8) wpisujemy adres ip rpi (w moim przypadku 192.168.3.105)
9) port odbiornika 30002
10) odpowiadamy yes
11) znów yes
12) 0
13) /var/log

Po zakończeniu konfiguracji restartujemy FR24 poleceniem:

sudo service fr24feed restart

Polecenie:

sudo service fr24feed status sprawwdza czy wszytsko jest ok


Po wpisaniu ip rpi:8754, czyli w moim przypadku 192.168.3.105:8754 mamy dostęp do konfiguracji FR24

Moja konfiguracja wygląda tak


Po poprawnej konfiguracji dajemy save i restart

Po zalogowaniu na stronie FR24 w account -> show statistics będziemy widzieć czy wszystko działa ok.

Własny radar ADB-S na Raspberry Pi

Ostatnio popularne są tunery DVB-T zbudowane na układach RTL2832U oraz R820T2, które możemy wykorzystać jako skaner częstotliwości i podsłuchiwać różne służby, pasmo amatorskie i cb radio.

Możemy go również wykorzystać jako odbiornik ADS-B i stworzyć własny radar wykrywający samoloty przelatujące w okolicy.

Tuner można znaleźć na Allegro pod hasłem RTL SDR.

Wygląda tak


Aby stworzyć odbiornik ADS-B musimy najpierw zainstalować sterownik do tunera DVB-T

Instalujemy potrzebne pakiety:

sudo apt-get install git-core
sudo apt-get install git
sudo apt-get install cmake
sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev
sudo apt-get install build-essential

Teraz instalujemy sterowniki:

git clone git://git.osmocom.org/rtl-sdr.git
cd rtl-sdr
mkdir build
cd build
cmake ../ -DINSTALL_UDEV_RULES=ON
make
sudo make install
sudo ldconfig

cd ~
sudo cp ./rtl-sdr/rtl-sdr.rules /etc/udev/rules.d/
sudo reboot

Teraz instalujemy pakiet Dump1090

cd ~
git clone git://github.com/MalcolmRobb/dump1090.git
cd dump1090
make
./dump1090 --interactive --net --net-http-port 9090

Jeśli wyskoczy błąd:
Found 1 device(s):
0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001 (currently selected)

Kernel driver is active, or device is claimed by second instance of librtlsdr.
In the first case, please either detach or blacklist the kernel module
(dvb_usb_rtl28xxu), or enable automatic detaching at compile time.

usb_claim_interface error -6
Error opening the RTLSDR device: Device or resource busy

Otwieramy plik:

cd /etc/modprobe.d
sudo nano /etc/modprobe.d/rtl-sdr-blacklist.conf

Wpisujemy:
blacklist dvb_usb_rtl28xxu
blacklist e4000
blacklist rtl2832

Zapisujemy plik Ctrl+x i restrtujemy RPi

Aby uruchomić radar wydajemy polecenie:

cd ~
cd dump1090
./dump1090 --interactive --net --net-http-port 9090

Wykorzystałem port 9090 ponieważ port 8080 jest wykorzystywany przez Domoticz.

Teraz po wpisaniu ip rpi:9090 zobaczymy mapę z wykrytymi samolotami.

Instalacja Domoticz na Raspbian Jessie

W wrześniu 2015 opisałem instalację Domoticz z gotowego obrazu, aby korzystać z najnowszej wersji Raspbiana Jessie opiszę jak zainstalować Domoticz na tej wersji Raspbiana.

Instalacja Raspbian Jessie opisana jest w tym wpisie -> Link

Logujemy się do terminala i wpisujemy kolejno poniższe polecenia, aby zaktualizować Jessie:

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

sudo reboot

sudo rpi-update

sudo reboot

Po aktualizacji instalujemy Domoticz, wpisując kolejno:

mkdir ~/domoticz

cd ~/domoticz

wget http://www.domoticz.com/releases/release/domoticz_linux_armv7l.tgz

tar xvfz domoticz_linux_armv7l.tgz

rm domoticz_linux_armv7l.tgz

Aby Domoticz uruchamiał się po restarcie automatycznie wpisujemy jeszcze:

sudo cp domoticz.sh /etc/init.d

sudo chmod +x /etc/init.d/domoticz.sh

sudo update-rc.d domoticz.sh defaults

Przeprowadzamy test Domoticz poleceniem:

sudo ./domoticz

Wciskamy Ctrl+C i uruchamiamy Domoticz poleceniem:

sudo service domoticz.sh start

Domoticz teraz będzie dostępny pod adresem:

Ip Raspberry:8080, czyli w moim przypadku 192.168.3.105:8080

Aby zmienić domyślny port Domoticz, edytujemy plik /etc/init.d/domoticz.sh poleceniem:

sudo nano /etc/init.d/domoticz.sh

Domyślny port 8080 zmieniamy w linijce:

DAEMON_ARGS="-daemon -www 8080"

Rasberry Pi i Raspbian Jessie

Obecnie najnowszym systemem Raspian na Raspberry Pi jest Raspbian Jessie.
Obraz najnowszego systemu dostępny jest zawsze na stronie -> Link

Po pobraniu obraz systemu wgrywamy tak jak opisałem to w wpisie -> Link

Po wgraniu obrazu systemu postępujemy, tak samo jak we wpisie powyżej rozszerzając pojemność pamięci i ustawiając język, strefę czasową itd...

W Raspbianie Jessie inaczej ustawia się stałe IP.

Logujemy się więc, do Rpi w terminalu i wpisujemy:

ifconfig

Wyświetlą się takie informacje jak adres ip, maska sieci i brama


Po wpisaniu

sudo nano /etc/network/interfaces

zawartość pliku wygląda tak


Aby, do Rpi można było się dostać po stałym ip, edytujemy plik /etc/dhcpcd.conf, czyli wydajemy polecenie:

sudo nano /etc/dhcpcd.conf

Wpisujemy nasze ip i bramę w takiej postaci:

interface eth0
static ip_address=192.168.1.141/24
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1

W moim przypadku będzie to:
interface eth0
static ip_address=192.168.3.105/24
static routers=192.168.3.1
static domain_name_servers=192.168.3.1

Wciskamy Ctrl+x i zapisujemy plik.
Po restarcie mamy już ustawione stałe IP.