Raspberry Pi 2

Raspberry Pi 2

poniedziałek, 9 listopada 2015

Czujniki iNode w Domoticz

Dzięki uprzejmości firmy ELSAT s.c. z Piaseczna otrzymałem bezpłatnie urządzenie iNode LAN i czujniki iNode Care Sensor #3 oraz iNode Energy Meter.

iNode LAN jest to niewielkie urządzenie, które służy do odbioru danych z czujników iNode i przesyłaniu ich poprzez port LAN.

Paczka dotarła do mnie ładnie zapakowana, w środku znajdowały się 2 czujniki i iNode LAN.


Czujniki iNode są niewielkich rozmiarów i przesyłają dane przez bluetooth, zasilane są małą baterią pastylkową i pobierają bardzo mało energii.


Odbiornik iNode LAN wygląda tak, jak na zdjęciu niżej, zasilany jest poprzez wejście mini USB, można użyć zasilacza 5V lub portu USB z komputera.


iNode LAN kosztuje 179 zł i można go zakupić na stronie -> Link

Czujnik iNode Care Sensor #3 to koszt 129 zł -> Link

Czujnik pomiaru zużycia energii elektrycznej kosztuje 89 zł -> Link

Aby odbierać dane z czujników należy podłączyć iNode LAN do routera oraz zasilanie poprzez mini USB.

Po podłączeniu urządzenie iNode LAN zostanie wykryte automatycznie, bo jest ustawione w konfiguracji sieci jako DHCP.


Jak widać u mnie dla INode LAN został przydzielony adres: 192.168.3.13, wpisujemy więc ten adres w przeglądarkę internetową i ukaże nam się panel z wykrytymi czujnikami.


Jak widać mamy bezpośrednie odczyty z wykrytych czujników.

Klikając w symbol niebieskich kropek, a później SETUP można zmienić sobie adres IP, aby był przydzielony na stałe.

Moje parametry wyglądają następująco


DHCP zmieniłem na OFF i wpisałem stałe IP: 192.168.3.100, ważne jest aby wpisać poprawnie adres czasu NTP i strefę czasową, u mnie jest, to 80.50.231.226 i GMT offset +1.

Po zapisie danych czas musi być poprawny, bo będzie problem z odczytem danych w Domoticz.

Aby możliwy był odczyt danych z czujników w Domoticz poprzez Raspberry Pi musimy ściągnąć i skopiować pliki do RPi ze strony iNode.
Wchodzimy więc na stronę -> Link wpisujemy użytkownik: inode i zostawiamy puste hasło.
W bibliotece plików w PYTHON mamy plik inode.zip, ściągamy go więc i zapisujemy na komputerze, po rozpakowaniu tworzymy katalog INODE w /home/pi/ , kopiujemy pliki inode.py, aes.py, range.csv, pswd.csv, domoticz.csv, thingspeak.csv, alert.csv do folderu /home/pi/INODE/

Po skopiowaniu będąc w /home/pi/INODE/ wpisujemy w terminalu kolejno:

sudo cp inode.py /usr/local/sbin/
sudo cp aes.py /usr/local/sbin/
sudo cp inode.py /etc/init.d/
sudo chmod 755 /etc/init.d/inode.py
sudo update-rc.d inode.py defaults

Teraz w Domoticz tworzymy wirtualne urządzenie iNode, czyli klikamy Ustawienia -> Sprzęt i dodajemy tak jak niżej


Teraz klikamy utwórz wirtualne sensory w utworzonym sprzęcie i dla czujnika temperatury i wilgotności wybieramy Temp+wilg.
następnie wchodzimy w urządzenia i klikamy zieloną strzałkę i wpisujemy nazwę urządzenia, robimy tak dla wszystkich czujników jakie mamy. Ja czujnik iNode Care Sensor #3 nazwałem iNode, a czujnik pomiaru zużycia energii elektrycznej Emeter.
Należy zapamiętać jakie Idx zostało przydzielone w Domoticz, u mnie dla iNode jest to 104, a dla Emeter to 100.


Należy wyedytować jeszcze pliki domoticz.csv, pswd.csv, range.csv, alert.csv.

Plik domoticz.csv wyglada u mnie tak:
mac,name,var,idx
00126F6D3C48,iNode,HT,104
00126F6D3A1F,Emeter,E,100

gdzie wpisujemy kolejno pop przecinku adres mac czujnika, nazwę wpisaną w domoticz, rodzaj czujnika i Idx.

Plik pswd.csv
mac,name,pswd
00126F6D3C48,iNode,
00126F6D3A1F,Emeter,

Plik range.csv
mac,name,rssi,io,host,port,url
00126F6D3C48,iNode,-99,IN,,,
00126F6D3C48,iNode,-99,OUT,,,
00126F6D3A1F,Emeter,-99,IN,,,
00126F6D3A1F,Emeter,-99,OUT,,,

Plik alert.csv
mac,name,group,alert_mask,host,port,url1,url2

W ustawieniach domoticz należy zostawić w Zabezpieczenie WWW pusty login i hasło.

Aby program inode.py był uruchamiany przy włączeniu RPi wpisujemy w terminalu:
sudo crontab -e

Dodajemy wpis:
@reboot python /home/pi/INODE/inode.py &

Wciskamy Ctrl+x zapisujemy plik i restarujemy RPi, czyli: sudo reboot.

Po restarcie powinny być poprawne odczyty z czujników iNode


Czujniki iNode w porównaniu do MySensors nie wymagają zastosowania zewnętrznego zasilania 5V i mają mały rozmiar.

Niestety czujnika zużycia prądu nie mogłem przetestować, bo posiadam stary typ miernika zużycia prądu, bez migającej diody.